Klachten procedure


4cm en haar partners streven altijd naar het perfect uitvoeren van een evenement. Echter, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Het kan dus voorkomen dat u het niet eens bent met een bepaalde gang van zaken voor, tijdens of na afloop van een evenement.

4cm kent twee soorten klachten:
1. Klachten over het functioneren van medewerkers van 4cm en/of medewerkers van bedrijven, organisaties ingehuurd door 4cm.
2. Klachten over het verloop van een evenement georganiseerd door 4cm en/of bedrijven, organisaties ingehuurd door 4cm.

Indienen van een klacht:
Wij verzoeken u een eventuele klacht, kort, krachtig en gebaseerd op bewijs in te sturen. Hoe zeer wij het betreuren dat u in de positie bent gekomen dat u een klacht heeft over ons evenement of de medewerkers, kunnen wij helaas niets met een gevoelskwestie.

Daarnaast dient uw klacht vergezeld te gaan met uw volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.

Er zijn twee mogelijkheden om een klacht in te sturen:
1. Bij voorkeur digitaal per email inclusief de eventuele bijlagen. U kunt uw klacht mailen naar info@4cm.nl.

2. Per post, door uw verhaal en de eventuele bijlagen te sturen aan:

4cm
t.a.v. klachtencoördinator, vertrouwelijk
Postbus 205
2200 AE Noordwijk